Larangan bagi perempuan yang sedang haidh

1- Sholat.
2- Thowaaf.
3- Menyentuh Al-Quran. 4- Membaca Al-Quran.
5- Puasa
6- I’tikaf di masjid.
7- Masuk ke dalam masjid sekalipun hanya untuk sekedar lewat jika ia takut akan mengotori masjid tersebut.
8- Cerai, karena itu, di larang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haidh.
9- Jima`.
10- Bersenang – senang dengan isteri di antara pusar dan lutut.

(Safinatun Najah)