Perkara-Perkara Yang Membatalkan Sholat

  1. Berbicara dengan sengaja dengan kata-kata yang biasa ditujukan kepada manusia sekalipun kata-kata tersebut bersangkutan dengan sholat kecuali lupa.
  2. Banyak bergerak, yaitu minimal tiga kali gerakan yang dilakukan secara berturut-turut walaupun lupa.
  3. Makan dan minum. Jika banyak, baik lupa ataupun sengaja tetap batal. Apabila sedikit, maka tidak batal apabila lupa dan batal apabila sengaja.
  4. Meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Seumpanya melakukan i’tidal sebelum sempurnanya ruku’.
  5. Meninggalkan salah satu syarat. Misalnya berhadats dan terkena najis yang tidak dimaaf, baik dipakaian ataupun badan. Apabila najis itu dibuang seketika itu juga maka sholatnya tidak batal. Begitu juga terbuka aurat, apabila ditutup saat itu juga maka sholatnya tidak batal. Berpaling dari kiblat juga membatalkan sholat. Ukuran kiblat dalam sholat yang dilakukan dalam kondisi sempurna adalah dada.