Sifat dan Perilaku Malaikat Allah SWT

Siapakah Malaikat Itu?

Sama halnya dengan manusia malaikat juga termasuk makhluk Allah  Swt. Mahasuci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya.

Allah  Swt. menjelaskan dalam Q.S. al-Anbiya/21:19 berikut ini: “Dan milik-Nya siapa yang di langit dan di bumi. Dan (Malaikat-malaikat) yang di sisi-Nya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tidak (pula) merasa letih.”(Q.S. al-Anbiya/21:19)

Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur Ilahi (cahaya Allah). Malaikat diciptakan oleh Allah  Swt. sebagai utusan-Nya untuk mengurusi berbagai urusan.

Sifat-sifat dan Perilaku Malaikat

Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain:

  1. Selalu patuh kepada Allah  Swt. dan tidak pernah berbuat maksiat kepada-Nya.
  2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang- kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad saw. menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah al- Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui.
  3. Malaikat tidak makan dan tidak minum.
  4. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin.
  5. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Swt.
  6. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir.
  7. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah.