Menu Tutup

Sifat-Sifat Keteladanan Abu Bakar Al-Shiddiq

Abu Bakar Al-Shiddiq adalah salah satu sahabat terdekat dan terbaik Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menjadi khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki banyak sifat-sifat keteladanan yang patut ditiru oleh umat Muslim. Berikut adalah beberapa sifat-sifat keteladanan Abu Bakar Al-Shiddiq:

Setia kawan atau memiliki loyalitas tinggi

Abu Bakar sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu menemani beliau dalam berbagai keadaan. Salah satu contoh sikap setia kawan Abu Bakar adalah ketika beliau menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar membawa bekal dan bersembunyi bersama Nabi Muhammad SAW di dalam gua untuk menghindari kejaran orang-orang kafir . Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

> Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Makkah); sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, “Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” (QS. At-Taubah: 40)

Selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW

Abu Bakar adalah orang pertama yang memeluk Islam dan percaya kepada risalah Nabi Muhammad SAW . Beliau juga selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW, bahkan ketika beliau menceritakan tentang peristiwa Isra Mi’raj yang sulit dipercaya oleh banyak orang . Karena itu, beliau mendapat gelar Ash-Shiddiq, yaitu orang yang sangat jujur dan benar . Rasulullah SAW bersabda:

> Sahabat Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang siapa yang paling beliau cintai. Lalu, Rasulullah SAW pun menjawab, ‘Aisyah.’ Kemudian, Amr bin As pun bertanya kembali, siapakah mereka yang dari golongan laki-laki. Tak lama, Rasulullah SAW pun menjawab, ‘Ayah Aisyah, Abu Bakar.’ (HR. Muslim)

Suka menolong sesama

Abu Bakar memiliki sifat dermawan dan suka menolong sesama  . Beliau sering memerdekakan budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena memeluk Islam. Beberapa budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar antara lain adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi, Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais dan lain-lain  . Beliau juga sering bersedekah dan membantu kaum fakir miskin  .

Tawadhu atau rendah hati

Abu Bakar memiliki sifat tawadhu atau rendah hati  . Beliau tidak sombong atau angkuh meskipun menjadi khalifah pertama umat Islam. Dalam pidato politiknya, Abu Bakar menyatakan bahwa beliau bukanlah orang yang terbaik di antara umat Islam dan meminta bantuan serta masukan dari mereka . Beliau juga tidak segan untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan  .

Dermawan

Abu Bakar memiliki sifat dermawan yang luar biasa  [#3]. Beliau sering mengeluarkan hartanya untuk membantu kepentingan Islam dan kaum Muslimin. Salah satu contoh sikap dermawan Abu Bakar adalah ketika beliau menyumbangkan seluruh hartanya untuk membantu perang Tabuk . Rasulullah SAW bersabda:

> Siapa yang telah memberikan bantuan kepada Allah pada hari ini? Abu Bakar berkata: Aku telah memberikan bantuan kepada Allah dengan seluruh hartaku. Lalu Rasulullah bersabda: Siapa lagi yang telah memberikan bantuan kepada Allah pada hari ini? Umar berkata: Aku telah memberikan bantuan kepada Allah dengan separuh hartaku. Lalu Rasulullah bersabda: Siapa lagi yang telah memberikan bantuan kepada Allah pada hari ini? Utsman berkata: Aku telah memberikan bantuan kepada Allah dengan sepertiga hartaku. Lalu Rasulullah bersabda: Tidak ada seorang pun di antara kamu semua yang lebih baik daripada Abu Bakar. (HR. Ahmad)