Menu Tutup

Sunnah-Sunnah di Waktu Pagi

Di dalam Islam, pagi hari dianggap sebagai waktu yang sangat berharga. Selain sebagai awal dari hari, waktu pagi juga dianggap sebagai waktu yang penuh berkah. Oleh karena itu, banyak amalan dan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di pagi hari untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Berikut ini adalah beberapa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di pagi hari:

Bangun sebelum fajar

Salah satu sunnah yang paling dianjurkan dalam Islam adalah bangun sebelum fajar. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah shalat Subuh dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang beristighfar tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, maka dosanya diampuni.” (HR Abu Dawud).

Menyebut nama Allah SWT

Setelah bangun tidur, dianjurkan untuk menyebut nama Allah SWT dengan mengucapkan kalimat “Bismillah” atau “Alhamdulillah”. Hal ini akan membantu kita memulai hari dengan mengingat Allah SWT dan merenungkan kebesaran-Nya. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang bangun di pagi hari dan mengucapkan kalimat ‘La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir’ (Tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) sebanyak 100 kali, maka akan diberi ganjaran yang setara dengan memerdekakan 10 orang budak, di catatkan untuknya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan terlindungi dari gangguan setan sepanjang hari.” (HR Bukhari-Muslim)

Berwudhu

Berwudhu di pagi hari tidak hanya membersihkan diri secara fisik, tetapi juga membersihkan hati dan pikiran dari segala keburukan. Selain itu, berwudhu juga mempersiapkan kita untuk menjalankan ibadah shalat Subuh. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang berwudhu dengan sempurna lalu shalat dua rakaat shalat Subuh, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna.” (HR Tirmidzi)

Membaca Al-Quran

Membaca Al-Quran di pagi hari dapat membantu kita merenungkan ayat-ayat suci dan mendapatkan ketenangan hati. Selain itu, membaca Al-Quran juga membawa banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental kita. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membaca sepuluh ayat dari Al-Quran di pagi hari, maka tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai dari Allah selama sepanjang hari.” (HR Abu Dawud)

Baca Juga: