Amalan amalan Penghapus Dosa

PEPATAH Arab mengatakan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-Insanu mahalul khotho wan nisyan. Karenanya, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Allah SWT dengan Risalah Islam-Nya sangat memahami hal itu sehingga menunjukkan jalan tentang amalan penghapus dosa.

Setidaknya ada lima amalan penghapus dosa alias mengundang ampunan dari Allah SWT atas dosa yang kita lakukan.

Amalan Penghapus Dosa: Taubat Nasuha.

Tobat yang sungguh-sungguh dan tidak mengulangi. “Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan…” (QS. asy-Syura: 25).

Amalan Penghapus Dosa: Istighfar.

Memohon ampunan kepada Allah SWT. “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nisa`: 110).

Amalan Penghapus Dosa: Amal Kebaikan.

“Dan ikutilah perbuatan buruk/ kejahatan dengan perbuatan yang baik, niscaya dia menghapuskannya.” (HR. at-Tirmidzi dan dia menghasankannya).

Amalan Penghapus Dosa: Doa Sesama Mukmin.

“Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak hadir (tanpa sepengetahuannya) adalah mustajab, di samping kepalanya terdapat malaikat, setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat yang diutus berkata, ‘Amin, dan bagimu juga.” (HR. Muslim).

Amalan Penghapus Dosa: Sabar atas Musibah.

“Tidaklah orang yang beriman ditimpa penyakit yang terus menerus dan tidak pula rasa cemas, rasa sedih, rasa susah dan rasa sakit, sampai-sampai duri yang menusuk kecuali Allah menghapuskan dengannya dari dosa-dosa/ kesalahan-kesalahannya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Demikianlah sedikitnya ada Amalan Penghapus Dosa. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingg ampunan Allah selalu menyertai kita dan kita pun hidup selamat-bahagia di dunia dan di akhirat. Amin!

Wallahu a’lam.*