Menu Tutup

Dalil Penciptaan Manusia dan Kehamilan ‎

1. Q.S. Luqman ayat 14 ‎

Dan kami perintahkan kepada manusia (agar ‎berbuat baik ) kepada kedua orang tuanya. ‎Ibunya telah mengandung dalam keadaan ‎lemah yang bertambah-tambah, dan ‎menyapihnya dalam usia dua tahun……… (QS. ‎Luqman : 14) ‎

2. QS. Al-Ahqaf ayat 15 ‎

Dan kami perintahkan kepada manusia agar ‎berbuat baik kepada kedua orang tuanya. ‎Ibunya telah mengandungnya dengan susah ‎payah, dan melahirkan dengan susah payah ‎‎(pula) masa mengandung sampai menyapihnya ‎selama tiga puluh bulan……(QS. Al-Ahqaf: 15) ‎

‎3 QS. An- Nahl ayat ‎‎4 ‎

Dia (Allah) telah menciptakan manusia dari ‎mani…….. (QS. An-Nahl: 4) ‎

‎4. QS. Al-Hajj ayat 5 ‎

‎Wahai manusia, jika kamu meragukan ( hari) ‎kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah ‎menjadikan kamu dari tanah, kemudia dari ‎setetes mani, kemudian dari segumpal darah, ‎kemudian dari segumpal daging yang sempurna ‎kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar ‎kami jelaskan kepada kamu; dan kami tetapkan ‎dalam rahim menurut kehendak kami sampai ‎waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami ‎keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian ( ‎dengan berangsur-angsur ) kamu sampai pada ‎usia dewasa….. (QS. Al-Hajj: 5)

5. QS. Al-Mu’minun ayat 14 ‎

kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang ‎melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami ‎jadikan segumpal daging, dan segumpal daging ‎itu kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang ‎belulang itu kami bungkus dengan daging. ‎Kemudian kami menjadikannya makhluk yang ‎‎(berbentuk) lain. ‎Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik. (QS. ‎AlMu’minun: 14) ‎

6. QS. Az-Zumar ayat 6 ‎

‎…Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, ‎kejadian dalam kejadian dalam tiga kegelapan. ‎Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Tuhan ‎
Kamu, Tuhan ang memiliki kerajaan…(QS. ‎AzZumar: 6) ‎

7. QS. Al-Ghafir ayat 67 ‎

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, ‎kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal ‎darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai ‎seorang anak, kemudian dibiarkan sampai kamu ‎dewasa, lalu menjadi tua…… (QS. Surat Al- ‎Ghafir: 67) ‎

‎8. Hadis dari Abdullah ibn Mas’ud ‎

‎“Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ‎dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ‎ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, ‎setelah itu menjadi segumpal darah selama itu ‎pula (40 hari), lalu menjadi segumpal daging ‎selama itu pula, kemudian Allah mengutus ‎malaikat untuk meniupkan ruh pada janin ‎tersebut…” (HR. ‎Bukhari) ‎

Sumber: Ahmad Hilmi, Darah Keguguran Termasuk Nifas? Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Baca Juga: