Menu Tutup

Dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum

Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Mukminun ayat 51 berbunyi:

Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al- Mukminin: 51).

al-Baqarah ayat 168:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS. al-Baqarah: 168).

Maksud ayat-ayat di atas adalah kita diperintahkan oleh Allah Swt. makan dan minum yang baik-baik (halal) dan berbuat kebaikan serta tidak boleh menuruti langkah- langkah setan. “Baik” di sini adalah makanan dan minunan halal yang didapat dari rezeki yang halal. Jika kita makan dan minum dari sumber (rezeki) yang haram maka sama saja menuruti nafsu setan, atau rezeki halal tapi untuk membeli makanan haram. Apalagi dari rezeki haram dan makanan yang dibeli untuk dimakan jenis makanan haram. Maka yang demikian jelas-jelas mengikuti langkah-langkah setan berari haram.

Baca Juga: