Menu Tutup

Dampak Istridaj Bagi Orang yang Mengalaminya

Dampak istidraj bagi orang yang mengalaminya adalah sangat buruk dan berbahaya. Istidraj adalah jebakan berupa nikmat yang akan menjadi azab bagi mereka di akhirat kelak. Istidraj adalah tipuan halus dari Allah SWT kepada orang-orang yang bermaksiat kepada-Nya. Istidraj bukanlah tanda kemuliaan atau keberkahan, melainkan tanda kesengsaraan dan kebinasaan.

Orang yang mengalami istidraj akan mendapatkan dampak negatif sebagai berikut:

  • Mereka akan semakin lalai dan lupa kepada Allah SWT, sehingga tidak beribadah dan bersyukur dengan benar
  • Mereka akan semakin terlena dan terbuai dengan kenikmatan duniawi, sehingga tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat
  • Mereka akan semakin sombong dan ujub dengan nikmat yang diperoleh, sehingga tidak rendah hati dan tidak peduli dengan orang lain
  • Mereka akan semakin terjerumus dalam maksiat dan dosa, sehingga tidak bertaubat dan memperbaiki diri
  • Mereka akan semakin terjauh dari hidayah dan rahmat Allah SWT, sehingga tidak mendapatkan ampunan dan keselamatan
  • Mereka akan mendapatkan siksa yang tiba-tiba dan mengejutkan di dunia, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa
  • Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan kekal di akhirat, sehingga tidak bisa keluar dari neraka