Zakat binatang ternak 

Dasar wajib mengeluarkan zakat binatang ternak ialah: Diberitahukan oleh Bukhari dan muslim dari Abu Dzarr, bahwasanya Nabi Saw, bersabda sebagai berikut:

Artinya:

”Tidaklah pemilik unta,sapi, dan kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya maka binatang –binatang itu nanti pada hari Qiyamat akan datang dengan keadaan yang lebih besar dan gemuk dan lebih besar dari pada didunia,lalu hewan –hewan itu menginjak-nginjak pemilik dengan kaki- kakinya. Setiap selesai mengerjakan yang demikian, bintang- binatang itu kembali mengulangi pekerjaan itu sebagaimana semula:dan demikianlah terus menerus sehingga sampai selesai Allah menghukum para manusia. ” ( HR. Abu Dzarr ).

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah : unta, lembu dan kerbau, kambing dan biri-biri .

Syarat-syarat wajibnya zakat binatang ternak sebagai berikut:

 • Pemiliknya orang Islam
 • Pemiliknya merdeka
 • Miliknya sendiri
 • Sampai senishab
 • Cukup setahun
 • Makannya dengan penggembalaan,bukan dengan rumput belian
 • Binatang itu bukan digunakan untuk bekerja seperti angkutan dan sebagainya

Nishab dan zakat unta

Orang yang memilki unta 5 ekor keatas wajib dikeluarkan zakatnya. Tentang pengeluaran zakat ini diatur sebagai berikut:

 • 5 ekor unta zakatnya 1ekor kambing
 • 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
 • 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
 • 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
 • 25 ekor unta zakatnya 1ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua kalau tidak ada boleh dengan seekor unta jantan berumur 2 tahun masuk tahun ketiga
 • 36 ekor unta zakatnya 1ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga
 • 46 ekor unta zakatnya seekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat
 • 61 ekor unta zakatnya 1ekor unta betina umur 4 tahun masuk tahun kelima
 • 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga 91ekor unta sampai 121ekor zakatnya 2 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat

Tiap- tiap bertambah 40 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga dan tiap-tiap tambah 50 ekor unta, zakatnya seekor unta umur 3 tahun masuk keempat.

Nishab dan zakat lembu/kerbau

Orang yang memiliki lembu/kerbau 30ekor keatas wajib mengeluarkan zakatnya sebagai berikut:

 • 30 s/d 39 lembu/kerbau zakatnya 1ekor anak sapi/kerbau
 • 40 s/d 59 lembu /kerbau zakatnya 1ekor sapi/kerbau betina yang berumur 2tahun
 • 60 s/d 69 lembu /kerbau zakatnya 2 ekor anak sapi/kerbau (ta-’bi)
 • 70 s/d 79 lembu/kerbau zakatnya 1ekor anak sapi/kerbau (ta’-bi) dan 1ekor musinnah
 • 80 s/d 89 lembu/kerbau zakatnya 2 ekor musinah
 • 90 s/d 99 lembu/kerbau zakatnya 3 ekor ta-bi
 • 100s/d 109 lembu /kerbau zakatnya 2 ekor ta-bi dan 1 ekor musinnah

Zakat kerbau sama dengan zakat lembu, baik nishab maupun zakatnya