Menu Tutup

Dalil Istidraj

Dalil mengenai istidraj terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Berikut ini adalah beberapa dalil tentang istidraj:

  • Surat Al-An’am ayat 44:

“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa,” (QS. Al-An’am [6]: 44).

  • Surat Al-A’raf ayat 182:

“Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui.” (QS. Al-A’raf [7]: 182).

  • Hadis riwayat Ahmad:

“Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari [perkara] dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepada-Nya, [ketahuilah] bahwa hal itu adalah istidraj [jebakan berupa nikmat yang disegerakan] dari Allah,” (H.R. Ahmad).

Baca Juga: