Menu Tutup

Syaikh Abdus Shamad al-Palimbani

Ia merupakan salah seorang ulama terkenal yang berasal dari Sumatra Selatan. Ayahnya adalah seorang Sayid dari San’a, Yaman. Ia dikirim ayahnya ke Timur Tengah untuk belajar. Di antara ulama sezaman yang sempat bertemu dengan beliau adalah:

Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdurrahman Bugis alBatawi dan Daud al-Tatani.

Semasa hidup, Syekh Abdus Shomad tidak hanya aktif dalam berdakwah ke berbagai daerah di Timur Tengah, tetapi juga menjadi seorang penulis yang produktif. Kitabnya sampai sekarang masih dibaca dan dipelajari di Palembang, terutama Hidayatus Salikin dan Sairus Salikin. Adapun beberapa karangannya adalah:

 • Zuhratul Murid (Mantiq, 1764)
 • Tuhfat al­Raghibin (1774)
 • Urwat al­Wusqa (Tarekat Sammaniyah)
 • Ratib Abdus Somad
 • Zad al­Muttaqin (Tauhid)
 • Siwatha al­Anwar
 • Fadhail al­Ihya li al­Ghazali (Tasawuf)
 • Risalah Aurad wa Zikir
 • Irsyadan afdhal al­Jihad
 • Nasihat al-Muslimin  wa  Tazkirat   al-Mukminin  fi  Fadhail  al-Jihad  fi Sabilillah (Perang Sabil)
 • Hidayat al­Salikin (Tasawuf, 1778)
 • Sair as­Salikin (Tasawuf, 1779­1788)

Sumber: academia.edu