Menu Tutup

Syeikh Hamzah Fansuri: Ulama, Sufi dan Sastrawan Abad Ke-16

Syeikh Hamzah Fansuri adalah salah satu tokoh ulama, sufi dan sastrawan yang terkenal di Nusantara pada abad ke-16. Beliau berasal dari Barus, sebuah kota kecil di pesisir barat Sumatera Utara, yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Aceh Darussalam²⁴. Nama al-Fansuri sendiri berasal dari arabisasi kata Pancur, nama kota asal beliau¹².

Kehidupan dan Perjalanan

Syeikh Hamzah Fansuri hidup pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayatsyah (pertengahan abad ke-16 M) hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (awal abad ke-17 M)¹. Beliau banyak melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ajaran Islam. Beberapa tempat yang dikunjungi beliau antara lain India, Persia, Turki, Mesir, Mekkah dan Madinah⁴. Di sana beliau bertemu dengan para ulama dan sufi terkemuka, seperti Syeikh Abdul Qadir Jailani, Syeikh Ahmad Rifai, Syeikh Jalaluddin Rumi, Syeikh Ibnu Arabi dan lain-lain⁴. Beliau juga mengambil tarekat Qadiriyyah dari Syeikh Abdul Qadir Jailani³.

Karya dan Pemikiran

Syeikh Hamzah Fansuri dikenal sebagai pencipta genre syair dalam sastra Melayu¹. Beliau menulis banyak syair yang berisi tentang tasawuf, tauhid, akhlak, cinta dan keindahan⁴. Beberapa syair yang terkenal antara lain Syair Burung Pingai, Syair Dagang, Syair Perahu, Syair Sidang Fakir dan Syair Rindu⁴. Setiap syair terdiri dari 13-21 bait, dengan setiap bait terdiri dari empat baris yang berima a-a-a-a². Beliau juga menulis tiga risalah prosa yang menjelaskan tentang ajaran tasawufnya, yaitu Syarab al-‘Asyiqin (Minuman Para Pencinta), Asrar al-‘Arifin (Rahasia Para Ahli Ma’rifat) dan Kitab al-Muntahi (Kitab Puncak)³.

Syeikh Hamzah Fansuri menganut aliran wahdatul wujud (kesatuan wujud) yang dipelopori oleh Syeikh Ibnu Arabi¹. Aliran ini mengajarkan bahwa hanya ada satu wujud yang hakiki yaitu Allah SWT, sedangkan selain-Nya adalah wujud yang relatif dan sementara³. Manusia dapat mencapai ma’rifat (pengetahuan batin) tentang Allah SWT dengan melalui tiga tahap yaitu syari’at (hukum agama), tarekat (jalan sufi) dan hakikat (realitas sejati)³. Dalam karyanya, beliau menggunakan istilah-istilah tasawuf seperti zat, sifat, maqam, hal, fana’, baqa’, ‘ainul yaqin, haqqul yaqin dan lain-lain³.

Pengaruh dan Penghargaan

Syeikh Hamzah Fansuri memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan Islam dan sastra di Nusantara. Karya-karya beliau banyak disebarkan dan disalin oleh para pengikutnya di Aceh, Minangkabau, Jawa, Melayu dan lain-lain⁴. Beliau juga dihormati sebagai salah satu wali Allah yang disebut dengan Syeikh al-Akbar (Syeikh Agung)⁴. Namun, beliau juga mendapat tentangan dari beberapa ulama yang tidak sependapat dengan ajaran wahdatul wujudnya, seperti Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Syeikh Abdurrauf al-Singkili⁴.

Pada tahun 2013, Syeikh Hamzah Fansuri mendapat anugerah Bintang Budaya Parama Dharma dari Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam bidang kebudayaan². Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh yang meletakkan dasar-dasar sastra Indonesia².

Sumber:
(1) Hamzah al-Fansuri – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Hamzah_Al-Fansuri.
(2) Tinta Guru: HAMZAH AL-FANSURI: BIOGRAFI, KARYA, DAN PENGARUHNYA …. http://www.tintaguru.com/2013/04/hamzah-al-fansuri-biografi-karya-dan.html.
(3) Biografi Ulama Nusantara; Syeikh Hamzah Al-Fansuri. https://ulamanusantaracenter.com/660-2/.
(4) Biografi dan Pemikiran Syekh Hamzah Fansuri – Pesantren.ID. https://pesantren.id/biografi-dan-pemikiran-syekh-hamzah-fansuri-12144/.
(5) Sosok Syekh Hamzah Fansuri, Ulama Indonesia Abad 16 yang Mendunia …. https://manado.tribunnews.com/2023/02/26/sosok-syekh-hamzah-fansuri-ulama-indonesia-abad-16-yang-mendunia-seorang-penyair-sekaligus-sufi.

Baca Juga: