7 Doa Sehari-hari yang Dianjurkan oleh Rasulullah”

Berikut ini adalah 7 doa sehari-hari yang dianjurkan oleh Rasulullah:

  1. Doa sebelum makan: “Bismillahirrahmanirrahim” (Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang)
  2. Doa setelah makan: “Alhamdulillahi rabbi al’alamin” (Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam)
  3. Doa sebelum tidur: “Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, wahdahu la syarika lahu, lahul mulku, wa lahul hamd, wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir” (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang tidak memiliki sekutu, milik-Nya kekuasaan, milik-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)
  4. Doa meminta pertolongan: “Astaghfirullah” (Aku memohon ampun kepada Allah)
  5. Doa meminta kebaikan: “Allahumma inni as’aluka al-hasanah” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan)
  6. Doa meminta kejelekan: “Allahumma inni a’udhu bika minal khoir” (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kebaikan)
  7. Doa meminta keberkahan: “Allahumma barik lana fima razaqtana, waqina athaban-nar” (Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami apa yang telah Engkau berikan kepada kami, dan jauhkan kami dari siksa neraka)