Menu Tutup

Hikmah Kesabaran dalam Islam: Sebab Masuk Surga, Terhapusnya Dosa, dan Mendapat Cinta Allah

Kesabaran adalah salah satu sifat mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kesabaran berarti menahan diri dari segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, baik itu berupa ujian, cobaan, musibah, atau godaan. Kesabaran juga berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh keteguhan hati.

Kesabaran memiliki banyak hikmah atau manfaat yang dapat dirasakan oleh orang yang bersabar. Di antaranya adalah:

  • Kesabaran adalah sebab masuk surga. Allah berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapat pahala tanpa batas.” (QS. Az-Zumar: 10). Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada pemberian yang lebih besar dan lebih luas (manfaatnya) yang diberikan kepada seseorang daripada kesabaran.” (HR. Bukhari dan Muslim).
  • Kesabaran adalah sebab terhapusnya dosa. Allah berfirman: “Dan Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: ‘Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.’ Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah: 155-157). Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim tertimpa kesusahan, kesedihan, kegelisahan, kesusahan, dan penyakit, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
  • Kesabaran adalah sebab mendapat pertolongan dan kemenangan dari Allah. Allah berfirman: “Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal: 46). Allah juga berfirman: “Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: ‘Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.’ Mereka itulah yang mendapat doa-doa dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah: 155-157).
  • Kesabaran adalah sebab mendapat cinta dan ridha Allah. Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar.” (QS. Ali Imran: 146). Allah juga berfirman: “Dan Allah ridha kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Ali Imran: 17).
  • Kesabaran adalah sebab mendapat kemuliaan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Allah berfirman: “Dan barangsiapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya itu termasuk hal-hal yang dicintai (oleh Allah).” (QS. Asy-Syura: 43). Allah juga berfirman: “Dan sesungguhnya Kami akan memberikan kepada orang-orang yang sabar pahala mereka dengan sebaik-baiknya disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 96).

Baca Juga: